Problemy z realizacją inwestycji w Gdyni: Węzeł Karwiny na krawędzi utraty unijnej dotacji

Władze Gdyni doprowadziły do sytuacji, w której absurdalne opóźnienia w realizacji projektu węzła Karwiny mogą skutkować utratą części funduszy unijnych przeznaczonych na tę inwestycję. Projekt ten jest jednym z najważniejszych dla miasta. Problemem jest to, że podmiot zatrudniony do wykonania prac nie był w stanie przystosować się do harmonogramu określonego w umowie o finansowanie z funduszy europejskich.

Zagadnienie dotyczące finansowania węzła Karwiny rodzi pytania o następne kroki marszałka województwa. Przez ponad dekadę lokalni decydenci mówili o potrzebie stworzenia integracyjnego węzła przesiadkowego przy stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwinach. Projekt ten zakłada również budowę buspasów wzdłuż ulic Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej.