Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek angażuje się w rozwiązywanie problemów mieszkańców poprzez cotygodniowe spotkania interwencyjne

Prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, zgodnie z dobrą praktyką samorządową i duchem otwartości na kwestie dotyczące lokalnej społeczności, skierowała swoje wysiłki na pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, z którymi zmaga się populacja miasta. W ramach tego zaangażowania, wszedł teraz w życie program tygodniowych spotkań interwencyjnych, gdzie prezydent będzie bezpośrednio uczestniczyć. Jest to jednocześnie realizacja obietnic wyborczych złożonych przez Aleksandrę Kosiorek.

W celu umówienia się na takie spotkanie, wnioski powinny być składane do Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni. Proces ten obejmuje wysyłanie formalnego wniosku drogą elektroniczną lub tradycyjną, podanie numeru telefonu do kontaktu, sygnatury sprawy oraz krótkiego opisu problemu. Ważne jest również, aby wskazać preferowane rozwiązanie przez osobę składającą wniosek.

Z szacunkiem dla czasu mieszkańców, Pani Prezydent dokłada wszelkich starań, aby przygotować się do każdego spotkania, a zatem kluczowe jest przedstawienie problemu w taki sposób, który pozwoli na zdobycie wszystkich istotnych informacji przed spotkaniem i umożliwi dyskusję na temat konkretnych propozycji i rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że te spotkania są przeznaczone do omawiania konkretnych postępowań i nie dotyczą spraw prywatnych.