Powstanie Gdyńskie Centrum Informatyki. Za co będzie odpowiedzialne?

Centrum będzie odpowiedzialne za kompleksową obsługę teleinformatyczną Urzędu Miasta. Ma wystartować już 01.01.2021.

Aby Centrum mogło powstać, konieczna była uchwała – jest to bowiem nowa jednostka budżetowa. Podczas sesji Rady Miasta żaden z radnych nie zagłosował przeciw. To oznacza, że od początku nowego roku będzie działać Gdyńskie Centrum Informatyki.

Centrum powstało w ramach projektu Cyfrowa Gdynia, który wystartował w lipcu tego roku. W jego ramach został też powołany zespół ekspertów, zaczęły też powstawać różnorodne rozwiązania technologiczne. Mają one za zadanie sprawić, iż gdyński magistrat będzie działać wydajniej i stanie się też bardziej nowoczesny. Ważne jest także, aby w całym magistracie panowały podobne standardy techniczne, np. dotyczące infrastruktury, czy oprogramowania.  By te rozwiązania i zadania ujednolić zaproponowano powstanie Gdyńskiego Centrum Informatyki.