Odszedł Aleksander Ryziński – wieloletni prezes Związku Sybiraków w Gdyni

Aleksandwer Ryziński odszedł w wieku 92 lat. Przewodził związkowi w Gdyni przez 27, był też członkiem Zarządu Związku Sybiraków w Warszawie. W Związku działał na rzecz pamięci o wysiedlonych na Sybir oraz pomagał osób, które stamtąd powróciły.

Aleksander Ryziński udzielał się aktywnie także w innych stowarzyszeniach i inicjatywach. Działał Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich – organizacji, która poszerza wiedzę na temat zbrodni katyńskiej, a także pomaga poszkodowanym rodzinom. To dzięki jego staraniom powstało koło Związku Sybiraków w Gdyni. Był także związany ze Związkiem Piłsudczyków, w którym dosłużył się stopnia podpułkownika.

Aleksander Ryziński trafił na Syberię wraz ze swoją rodziną – mamą, babcią i młodszym bratem – gdy miał 11 lat. Podczas wysiedlenia mama i babcia zmarły. Aleksandrowi Ryzińskiemu udało się wrócić do Polski po 6 latach od wywózki. Do Gdyni trafił, gdy zgłosił się do pracy w Marynarce Wojennej.