Postulat Gdyńskiego Dialogu: zniesienie ograniczeń dostępu mieszkańców do Ratusza

Grupa aktywistów znanego jako Gdyński Dialog jest przekonana, że obecne blokady uniemożliwiające mieszkańcom swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń Ratusza są niedopuszczalne. Podkreślają, że to właśnie mieszkańcy pokrywają koszty utrzymania tego budynku i powinni mieć prawo do pełnego korzystania z niego. Zapowiedzieli też dążenie do eliminacji istniejących restrykcji.

Od momentu wybuchu pandemii, mieszkańcy mają możliwość poruszania się jedynie po parterze budynku Ratusza. Dostęp do wyższych pięter, gdzie mieści się biuro prezydenta Wojciecha Szczurka, jego zastępców oraz Rady Miasta został zablokowany. Te obszary są strzeżone przez strażników miejskich.

Ale to ma się zmienić, przynajmniej jeśli chodzi o plany Gdyńskiego Dialogu. Chcą one te restrykcje znosić w sposób symboliczny, otwierając Urząd Miasta dla mieszkańców poprzez przecięcie wstęgi. Aleksandra Kosiorek, kandydatka tej grupy na stanowisko prezydenta miasta, deklaruje: „Dzisiaj otworzymy Urząd Miasta dla mieszkańców, przecinając wstęgę. Teraz każdy może tu przyjść i załatwić swoją sprawę. Jeżeli prezydent nie odpowie na ten postulat, zobowiązujemy się, że otworzymy ten urząd dla mieszkańców w nowej kadencji”.