Postęp prac na budowie wnęki dokowej w Porcie Gdynia osiąga 85 procent

Grupa NDI, realizująca projekt budowy wnęki dokowej w Porcie Gdynia, poinformowała w środę o osiągnięciu 85-procentowego zaawansowania prac kafarowych. Wykonawca podkreśla, że projekt znajduje się obecnie w kluczowym etapie realizacji.

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, reprezentantka Grupy NDI, przypomniała we środę w przekazanej informacji prasowej, że inwestycję pod nazwą „Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzi Port Gdynia.

„Pierwszy etap inwestycji obejmuje konstrukcję wnęki dokowej, modernizację fragmentu Nabrzeża Południowego II i przebudowę części Nabrzeża Zachodniego I. Zakłada również wykonanie robót ziemnych i czerpalnych we wnęce dokowej jak i na torze podejściowym do niej. Przewiduje też przeniesienie doku pływającego z dotychczasowego miejsca do nowo wybudowanej wnęki. Drugi etap to przebudowa Pirsu nr II” – wyjaśniała Skorupka-Kaczmarek. Dodała również, że generalny wykonawca tego przedsięwzięcia, konsorcjum firm NDI SA i NDI SOPOT SA, jest zobowiązany do uzyskania stosownych pozwoleń na użytkowanie.

Spółka poinformowała również, że obecnie prowadzone są prace takie jak roboty kafarowe i palowe, rozbiórki, a także rozpoczęto prace żelbetowe.