Gdynia zawarła umowę współpracy na rzecz Pomorskich Badań Ruchu 2024 – nowe perspektywy dla rozwoju transportu

14 lutego Gdynia zainicjowała współpracę, która ma na celu realizację Pomorskich Badań Ruchu 2024. Ten krok otworzy drogę do ulepszenia strategii rozwijania sieci transportowej w tym regionie, poprzez skuteczniejszą wymianę informacji.

Planowane badania ruchu mają na celu zebranie informacji na temat mobilności mieszkańców, które zostaną wykorzystane do stworzenia Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). W ramach tego projektu, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przeprowadzi analizy zachowań transportowych mieszkańców, a także oceni intensywność ruchu drogowego, tranzytowego i pasażerskiego zarówno na drogach, jak i w pociągach czy autobusach. Kluczowym elementem tej współpracy będzie również wymiana wiedzy między różnymi jednostkami w regionie.

Podczas specjalnej konferencji prasowej, która miała miejsce 14 lutego 2024 roku, zaprezentowano główne cele tego przedsięwzięcia. Tego samego dnia podpisano również umowy pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego a partiami zaangażowanymi w ten projekt, w tym z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Biurem Rozwoju Miasta Gdańska, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

– Zawarte porozumienie o współpracy opiera się głównie na wymianie wiedzy. Dokonane przez nas analizy, zebrane dane i informacje pomogą nam lepiej kształtować politykę transportu w regionie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Pomorskie Badania Ruchu 2024 mają na celu zgromadzenie dużej ilości danych dotyczących mobilności mieszkańców Pomorza. Te informacje stanowić będą fundament dla Pomorskiego Modelu Ruchu, który obejmować będzie zarówno indywidualny ruch drogowy, jak i kolejowy, autobusowy czy nawet ciężarowy. To wszystko posłuży do planowania rozwoju transportu w naszym regionie.