Politechnika Gdańska dostarczy system obrony przeciwminowej dla trzech nowych niszczycieli min

Trzy nowe niszczyciele min typu Kormoran II, zamówione przez Ministerstwo Obrony Narodowej w czerwcu 2022 roku, otrzymają najnowocześniejszy system obrony przeciwminowej, zwany Głuptak. System ten został stworzony przez specjalistów z Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu na wszystkich sześciu statkach tego typu znajdzie się nowy system.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 27 lipca na terenie Politechniki Gdańskiej, konkretnie w Sali Senatu. Podczas tego wydarzenia obecni byli reprezentanci zarówno nauki, jak i wojska. Z ramienia uczelni do udziału w spotkaniu przystąpił prof. Janusz Nieznański, pełniący stanowisko prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji.

Z drugiej strony, reprezentując Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM), był obecny jego prezes, Marcin Wiśniewski. Także nie zabrakło przedstawicieli sektora wojskowego – kmdr. Piotra Skóry oraz kmdr. Grzegorza Muchy, którzy związani są z Agencją Uzbrojenia i Inspektoratem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.