Podsumowanie rekrutacji do szkół średnich w Gdyni

Proces rekrutacyjny do szkół średnich na terenie Gdyni zakończony został sukcesem. W tym roku zmagaliśmy się ze specyficznym zjawiskiem – tzw. „podwójnym rocznikiem”, czyli grupą uczniów kończących jednocześnie edukację podstawową. Aby zapewnić wszystkim warunki do kontynuacji nauki, miasto podjęło decyzję o utworzeniu blisko 300 dodatkowych miejsc.

W szkoły średnie na obszarze Gdyni – licea, technika oraz szkoły branżowe – ubiegało się o miejsce nie tylko wielu absolwentów szkół podstawowych z sąsiadujących gmin, ale i z całego kraju. Zaskakującym był fakt, że aż 47% wszystkich kandydatów stanowili uczniowie spoza granic Gdyni.

Od września tego roku naukę w 25 gdyńskich placówkach rozpocznie łącznie ponad 3200 osób. Do systemu rekrutacyjnego zgłosiło się natomiast 4112 kandydatów. Miasto zareagowało na duże zainteresowanie, przygotowując dodatkowe oddziały w wybranych placówkach.

Tego typu sytuacja była jednym z największych wyzwań dla gdyńskiego systemu edukacji na przestrzeni ostatnich lat. Tak jak wiele innych samorządów, Gdynia musiała dostosować się do konsekwencji reform rządowych, które sprawiły, że edukację rozpoczęli jednocześnie siedmio- i sześciolatkowie, co zaowocowało powstaniem „podwójnego rocznika”.

W roku 2021 do dyspozycji było 2155 miejsc dla 2004 absolwentów szkół podstawowych w Gdyni. Rok później liczba miejsc wzrosła do 2704 dla 2630 absolwentów, a ogólna liczba osób aplikujących wyniosła 3777.

W tym roku przygotowano już natomiast 2984 miejsca dla 2872 absolwentów szkół podstawowych w Gdyni. Liczba kandydatów do szkół ponadpodstawowych wzrosła natomiast do 4112 osób.