Planowane prace modernizacyjne na ul. Chwarznieńskiej

W dniu 25 września, planowane jest rozpoczęcie robót drogowych dotyczących położenia końcowej warstwy ścieralnej jezdni. Wybrane do tej interwencji zostało fragment ulicy Chwarznieńskiej, rozciągający się od przejścia przez rondo Staniszewskiego do skrzyżowania z ulicą Amona. Prace mają zostać rozpoczęte dokładnie o godzinie 19:00 tego dnia.

Zakładane jest, że wymienione prace zakończą się jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym następnego dnia, czyli 26 września. W tej sytuacji, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i sprawnej organizacji prac, wprowadzony zostanie tymczasowy ruch wahadłowy.

W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich kierowców korzystających z wyznaczonego odcinka o zachowanie szczególnej ostrożności oraz cierpliwości podczas mijania terenu prac.