PGZ Stocznia Wojenna: Pierwszy dodatni wynik finansowy od przejęcia przez Polską Grupę Zbrojeniową w 2022 roku

W roku 2022 PGZ Stocznia Wojenna, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po raz pierwszy od momentu integracji z Grupą, ma powody do zadowolenia z osiągniętych rezultatów finansowych. Spółka wyraźnie wskazuje, że to efekt zmian organizacyjnych oraz procesu modernizacji, które były systematycznie wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat.

Podczas Walnego zgromadzenia akcjonariuszy PGZ SW w 2022 roku zatwierdzono sprawozdanie finansowe, które wykazało najwyższy poziom dochodowości od czasu przejęcia majątku Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej przez Polską Grupę Zbrojeniową w 2017 roku. Wynik finansowy, mierzony zyskiem brutto, osiągnął wartość 2,47 mln zł. To stanowi wzrost o 3,7 mln zł w porównaniu z rokiem 2021 i aż o 30,7 mln zł w stosunku do roku 2020.

Mocnym impulsem napędzającym tak znaczący wzrost był wzrost ilości realizowanych kontraktów oraz przychodów ze sprzedaży, które doszły do wartości 177,1 mln zł. Dodatkowo, spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost efektywności zarządzania majątkiem trwałym od czasu przejęcia (wskaźnik produktywności aktywów trwałych wyniósł 0,91 w 2022 r., podczas gdy w 2018 r. wynosił on jedynie 0,38). Dzięki tym zmianom udało się wypracować zysk ze sprzedaży na poziomie 8,8 mln zł oraz rentowność zysku z działalności operacyjnej na poziomie 8% w roku 2022.

Spółka pochwaliła się również poziomem EBIDTA na poziomie 13,6 mln zł (co jest wzrostem o 54% rok do roku), z marżą EBIDTA utrzymaną przy stabilnym poziomie 8%. Wszystko to pokazuje, że dokonane zmiany i proces modernizacji przyniosły oczekiwane efekty finansowe i zapowiadają dobrą kondycję spółki na przyszłość.