Oznakowanie drogowe w Gdyni: Nowe tabliczki dla łatwiejszego dotarcia do punktów atrakcyjnych

Na Kamiennej Górze w Gdyni niedawno pojawiły się nowe, czytelne tablice informacyjne, które wskazują kierunki do kluczowych atrakcji miasta. Dzięki tym nowym elementom, turyści i osoby odwiedzające Gdynię po raz pierwszy będą mogli łatwo dotrzeć do takich miejsc jak Park Centralny czy Muzeum Miasta Gdyni.

System Identyfikacji Miejskiej (SIM), który obejmuje zrozumiałe i jednolite oznaczenia ulic i budynków na terenie całego miasta, został wprowadzony w Gdyni w 2010 roku. Od tej pory, opiera się na nim wszelkie oznakowanie stosowane w mieście, zarówno podczas realizacji projektów inwestycyjnych, jak i podczas rutynowych napraw i prac utrzymaniowych.

W czerwcu tego roku, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dokonał instalacji nowych elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej na Kamiennej Górze. W ramach tych prac w mieście umieszczono 17 tabliczek kierujących do najważniejszych atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjnych. Tablice te zostały głównie zamontowane na istniejących słupach oświetleniowych i innej infrastrukturze technicznej. Tablice zawierają nazwy miejsc w języku polskim i angielskim na białym tle z czerwonymi literami, a także informacje o odległości do danego miejsca.

Prace te były realizowane jako część projektów inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Kamienna Góra. – To oznakowanie jest szczególnie pomocne dla osób, które odwiedzają Gdynię po raz pierwszy. Dzięki nowym elementom Systemu Identyfikacji Miejskiej łatwiej będzie dotrzeć do Parku Centralnego, na plażę „Śródmieście”, do Muzeum Miasta Gdyni, na bulwar Nadmorski czy na punkt widokowy na Kamiennej Górze – powiedział Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.