Noworoczne spotkanie Związku Gmin Pomorskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

11 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego miało miejsce noworoczne zgromadzenie Związku Gmin Pomorskich. Na spotkaniu poruszono kwestie związane z działalnością Związku w roku 2023 oraz omówiono plany na nadchodzący rok 2024. Wśród obecnych na zebraniu nie zabrakło Marka Łucyka, pełniącego funkcję wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za rozwój.

Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą organizacją zrzeszającą jednostki samorządowe na terenie Pomorza. Swoją działalność rozpoczął w 1992 roku jako Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich. Obecnie ZGP skupia 100 gmin członkowskich i utrzymuje ścisłą współpracę z gminami, które nie są jego członkami, jak na przykład Gdynia czy Gdańsk.

W związku z tym, na spotkaniu noworocznym, które odbyło się 11 stycznia w sali „Polskie Niebo” znajdującej się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, nie mogło zabraknąć również przedstawiciela samorządu gdyńskiego. Rolę tę pełnił Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.