Nowa inwestycja w Porcie Gdynia: powstanie nowa wnęka dokowa

Innowacyjne zmiany zapowiadają się w Porcie Gdynia. Planowane są prace budowlane, które przyniosą nową wnękę dokową, a także przestawią obecny dok pływający na nową lokalizację. Oprócz tego, odbędzie się gruntowna modernizacja Nabrzeża Południowego II, Nabrzeża Zachodniego I oraz Pirsu II. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie tych kluczowych zadań będą przedsiębiorstwa należące do sopockiej Grupy NDI.

Aleksander Wicka, dyrektor działu marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., poinformował Polską Agencję Prasową o szczegółach umowy zawartej między Portem Gdynia S.A a dwoma spółkami z Grupy NDI – NDI SA i NDI Sopot SA. Całkowita wartość projektu wynosi 82 mln 757 tys. 758,61 zł brutto.

Czas wykonania zamówienia jest określony na 18 miesięcy i rozpocznie się od momentu przekazania terenu budowy firmom odpowiedzialnym za realizację tej ambitnej inwestycji.