Nowa grupa funkcjonariuszy dołączyła do szeregów Policji w Gdańsku: 31 policjantów złożyło ślubowanie

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – ta fraza rozpoczyna roty ślubowania, które są kluczowym elementem ceremonii przyjęcia nowych funkcjonariuszy do służby. Nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, miał dzisiaj honor przyjąć takie ślubowanie.

Podczas uroczystości, nowo przyjęci policjanci wysłuchali roty i zdecydowanie powtórzyli jej słowa, ślubując na sztandar i formalnie dołączając do szeregów polskiej Policji. Było to niezwykle ważne wydarzenie zarówno dla nich samych, jak i dla całej społeczności, którą mają za zadanie chronić.

Ale ceremonia nie była jedynie okazją do wprowadzenia nowych członków w struktury Policji. Była to również doskonała okazja do uhonorowania tych, którzy służą społeczności już od wielu lat. Podczas uroczystości wręczono Medale za Długoletnią Służbę, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz inne prestiżowe wyróżnienia, które podkreślają dedykację i profesjonalizm tych doświadczonych funkcjonariuszy.

Wszystkiego najlepszego dla 31 nowych policjantów, którzy dzisiaj dołączyli do szeregów Policji. Ich przysięga jest wyraźnym zobowiązaniem do służby narodowi, ochrony porządku prawnego ustanowionego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, strzeżenia bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet kosztem swojego życia. To świadczy o ich gotowości do pilnej przestrzegania prawa, wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegania dyscypliny służbowej oraz wykonania rozkazów i poleceń przełożonych. Ślubują również strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.