Modernizacja ulicy Nałkowskiej na Karwinach

Przebudowa ulicy Nałkowskiej na Karwinach, odcinek od Wielkopolskiej do Korzennej, zaplanowana jest na koniec października. Inwestycja obejmuje położenie nowej nawierzchni, stworzenie 70-metrowej zatoki z miejscami parkingowymi oraz wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie nieco mniej niż 800 tysięcy złotych.

Według miejskich urzędników, tak gruntowna przebudowa tej części ulicy Nałkowskiej jest konieczna przede wszystkim ze względu na potrzebę integracji z rozbudowywanym systemem dróg w ramach projektu węzła Karwiny. Budowa tego węzła jest obecnie w toku i planuje się jej zakończenie na listopad.

Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, ruch pojazdów na tym odcinku ulicy Nałkowskiej będzie możliwy po jednym pasie w każdym kierunku. Pasy dla rowerzystów zostaną wyznaczone bezpośrednio na jezdni, po obu stronach drogi, przy prawych krawędziach jezdni.