Modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia. Wszystko w imię poprawy bezpieczeństwa energetycznego!

Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia to inwestycja, która mimo ogromnych kosztów, zwyczajnie się opłaca. Nie udałaby się gdyby nie wspólna praca bazy paliw PERN w Dębogórzu oraz SPPP Port Gdynia. Całość ma zabezpieczyć dostawy energii i paliw w regionie.

Instytucja, jaką jest baza paliw w Dębogórzu pracuje coraz wydajniej. Dla porównania w tym roku rozładowano w samym styczniu aż o dwie trzecie więcej paliw niż w roku ubiegłym. PERN musiał więc myśleć perspektywicznie, z jednej strony zabezpieczając ciągłość dostaw a z drugiej, poprawiając całą infrastrukturę w taki sposób, aby była jeszcze wydajniejsza. Udało się to dzięki ścisłej współpracy z SPPP Port Gdynia.

Dębogórze działa również w porozumieniu z Portem Gdynia oraz PKP. Te ostatnie zapewniają sprawną dystrybucję paliw na obszarze całej Polski. Jak mówi prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Jacek Sadaj, tylko porozumienie na wielu płaszczyznach pozwala na sprawną organizację oraz działanie całego systemu stworzonego przez Bazę Paliw w Dębogórzu.