Minister rolnictwa i rozwoju wsi interweniuje ws. dzierżawy terminala zbożowego w Porcie Gdynia

Anna Gembicka, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas konferencji prasowej w piątek, poinformowała o wystosowaniu oficjalnej korespondencji do odpowiednich jednostek dotyczącej dzierżawy terminala zbożowego w Porcie Gdynia.

Podkreśliła, iż za zarządzanie owym terminalem powinna odpowiadać instytucja z dominującym udziałem Skarbu Państwa, co zapewniłoby ochronę interesu Polski oraz polskich rolników. Minister zdaje sobie sprawę z konieczności nadzorowania procesu dzierżawy terminala zbożowego i z tego powodu skierowała wiele listów do różnych organów, w tym do Ministerstwa Infrastruktury oraz do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W swojej korespondencji wykazała niezadowolenie z obecnej propozycji dzierżawy terminala.

Jednocześnie, Anna Gembicka poinformowała, że w dniu dzisiejszym wysłała kolejną notatkę do agencji kontrolujących ten proces, aby przeprowadziły dogłębną analizę całego przebiegu dzierżawy.

Na temat sytuacji portu w Gdyni wypowiedział się również w piątek Donald Tusk, lider partii Platforma Obywatelska. Wskazał on, że decyzją z ostatnich kilkudziesięciu godzin, terminal zbożowy w gdyńskim porcie będzie zarządzany przez międzynarodową spółkę o różnorodnym kapitale, w tym m.in. amerykańskim i holenderskim. Przyznał przy tym, iż jest to dość skomplikowana konstrukcja.