Kontynuacja handlu kwiatami podczas remontu ulicy Wójta Radkego to priorytet dla władz Gdyni

Spotkanie pomiędzy wiceprezydentem Michałem Guciem a sprzedawcami kwiatów prowadzącymi swoją działalność w obszarze Hali Targowej w Gdyni odbyło się w piątek, 1 marca, w urzędzie miasta. Powód rozmowy to krążące plotki o planowanej przebudowie ulicy Wójta Radkego, która mogłaby spowodować rozproszenie kupców i potencjalne przeniesienie ich do miejsc niekorzystnych dla prowadzenia tego typu działalności.

Hala Targowa jest kluczowym elementem historycznej tkanki Gdyni, a stoiska z kwiatami zlokalizowane przed nią stały się integralną częścią charakteru zarówno tej ulicy, jak i samej hali. To tutaj mieszkańcy i goście miasta nabywają kwiaty, bukiety oraz wieńce, dodając tym samym do unikalnego klimatu gdyńskiego rynku. Dlatego też utrzymanie tej działalności jest jednym z głównych celów lokalnych władz administrujących Halami Targowymi.

W obecnej sytuacji trwają analizy przeprowadzane przez różne jednostki miejskie. Celem jest uwzględnienie spraw związanych z koniecznością zapewnienia miejsc parkingowych w pobliżu hali targowej, integracji różnych środków komunikacji miejskiej, takich jak ZKM, SKM, PKP, oraz kwestii związanych z wizerunkiem hali jako atrakcyjnego, historycznego obiektu w centrum Gdyni.

Na spotkaniu sprzedawcy kwiatów, mając świadomość, że ich obecna lokalizacja nie gwarantuje stabilności prowadzenia działalności, wyrazili gotowość do dyskusji na temat przyszłości swojego biznesu. Powróciła również propozycja umieszczenia rynku kwiatowego na placu od ulicy 3 Maja – opcja ta była wcześniej rozważana i opracowywana przez architekta inż. Andrzeja Bomerskiego na zlecenie miasta. Potencjalne możliwości tego rozwiązania lub innych alternatyw staną się tematem kolejnego spotkania z prezydentem Wojciechem Szczurkiem, który zaprosił kupców do dalszych rozmów.