Gdynia jako partner w dwóch unikalnych projektach europejskich dotyczących zrównoważonej mobilności

W dążeniu do osiągnięcia zrównoważonej mobilności, Gdynia wkroczyła na arenę międzynarodową, stając się partnerem w dwóch innowacyjnych przedsięwzięciach finansowanych przez Unię Europejską. Wybrane projekty, „BATS – Aktywna mobilność przez cały rok” oraz „SUMPs for BSR – efektywne planowanie zrównoważonej mobilności”, mają za zadanie promować i rozwijać zrównoważoną mobilność na różnych frontach.

Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, wyraził dumę z udziału miasta w tych ambitnych projektach. Podkreślił, że nie tylko pozwalają one czerpać z doświadczeń innych uczestników, ale również umożliwiają dzielenie się dotychczas zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem. To otwiera okno na budowanie relacji opartych na wspólnych celach i tworzenie bazy wiedzy zawierającej pomysły, strategie i nauki wyniesione z wyzwań, przed którymi stoi każde miasto.

Z inicjatywy BATS (Baltic sea region – Active MobiliTy Solutions), finansowanej przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, ma na celu promowanie i zwiększanie aktywnej mobilności w sezonie jesienno-zimowym. Budżet Gdyni na ten projekt wynosi 415 tysięcy euro, przy czym aż 80% zostanie zwrócone w formie refundacji. Partnerzy projektu to m.in. Hamburg (Niemcy), Umea (Szwecja), Gdynia (Polska), Kalundborg (Dania), Uniwersytety: Aalto (Finlandia) oraz Tallinn (Estonia), organizacje społeczne (Dania i Szwecja), Tartu (Estonia) oraz Klaipeda (Litwa).

Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, podkreślił, jak wyzwanie stawiane przez sezon jesienno-zimowy może wpływać na aktywną mobilność w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu BATS, planuje on współpracować z partnerami projektu, aby opracować i wprowadzić strategie zachęcające do częstszego korzystania z rowerów i pieszych podróży w sposób bezpieczny i komfortowy niezależnie od pory roku i warunków pogodowych.