Finalizacja projektów remontowych chodników w dzielnicach Działki Leśne i Leszczynki

W ostatnim okresie, zakończono prace remontowe na chodnikach w dzielnicach Działki Leśne i Leszczynki. Te poczynania były częścią zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym, realizowanych przez Rady Dzielnic.

Jak informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, tej dekadzie Rady Dzielnic otrzymały 50 milionów złotych z miejskiego budżetu na realizację zadań tego typu. W ostatnim tygodniu przeprowadzono remont chodnika na fragmencie ulicy Śląskiej w Gdyni. Inicjatywa oraz środki finansowe na ten cel pochodziły od Rady Dzielnicy Działki Leśne, a prace wykonał Zarząd Dróg i Zieleni. Planowany nowy chodnik został ułożony na odcinku ulicy Śląskiej, od ulicy Nowogrodzkiej do Witomińskiej.

Prace remontowe obejmowały odcinek długości około 200 metrów. Chodnik wykonano z kostki brukowej, a dodatkowo wymieniono krawężniki. Dodatkowym udogodnieniem dla osób niedowidzących jest nawierzchnia fakturowana, która została zastosowana w pobliżu przystanku i przejścia na ulicy Nowogrodzkiej.

Środki finansowe, jakie Rada Dzielnicy Działki Leśne zdecydowała przydzielić na ten cel wynoszą 500 tysięcy złotych. Jak zapewnia Wojciech Jankowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Działki Leśne, chodnik na ulicy Śląskiej jest codziennie użytkowany przez wielu pieszych, stąd radość z pomyślnego zakończenia prac.

Podobny sukces osiągnięto w przypadku remontu chodnika na ulicy Osada Kolejowa, przy stacji SKM i po przeciwnej stronie torów. Tam również ułożono kostkę brukową na odcinku długości około 50 metrów i wymieniono krawężnik.