Finalizacja prac remontowych na ulicy Podgórskiej w Gdyni

Prace remontowe na ul. Podgórskiej dobiegły końca. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przeprowadził wymianę nawierzchni w obszarze pomiędzy ulicami Unruga a E. Kwiatkowskiego.

Kiepski stan nawierzchni tej części ul. Podgórskiej, widoczny przez liczne pęknięcia, skłonił do interwencji. Mieszkańcy apelowali o przeprowadzenie prac remontowych na tym odcinku, co zyskało odzwierciedlenie na liście zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Obłuże. Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, podkreśla, że po ukazaniu się efektów renowacji, bezpieczeństwo na ul. Podgórskiej znacznie wzrosło, a komfort jazdy również uległ poprawie. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego odczują te korzystne zmiany.

Realizację prac remontowych doprowadził do końca Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Proces ten obejmował frezowanie istniejących warstw nawierzchni oraz układanie nowych warstw bitumicznych – ścieralnej i wiążącej.

Projekt został zrealizowany w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Obłuże, finansowany ze środków przyznanych przez gminę w obecnej kadencji. Całkowity koszt prac wyniósł około 630 tysięcy złotych.