Ewolucja infrastruktury w Chwarznie-Wiczlinie: Nowy wygląd ulicy Chwarznieńskiej

W najbliższym czasie, mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina będą świadkami ogromnej transformacji infrastruktury drogowej w ich mieście. W ostatnich tygodniach zaczęło bowiem dochodzić do znaczących zmian w kontekście rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej, począwszy od obszaru Wagnera aż po Węzeł Chwarzno Obwodnicy Trójmiasta. Niektóre fragmenty ulicy przechodzą obecnie prace wykończeniowe i porządkowe, podczas gdy inne pozostają przygotowane na najważniejsze etapy przebudowy – nakładanie nowych warstw asfaltu.

Podczas wakacji rozpoczęto prace, które cieszyły się największym oczekiwaniem ze strony lokalnej społeczności. Już teraz można dostrzec nowe trasy chodników i jezdni, które powstały po przeprowadzeniu wcześniejszych prac podziemnych. Jednym z głównych elementów tego zaawansowanego projektu jest budowa nowego skrzyżowania przy ul. Krauzego. W tym miejscu droga jest znacznie podwyższana, co ma służyć lepszemu przepływowi ruchu drogowego.

Prace związane z infrastrukturą drogową nie ograniczają się jednak tylko do jezdni. Na terenie przy ul. Amona trwają także prace brukarskie, które mają na celu wytyczyć nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową. Ponadto, prowadzone są działania mające na celu stworzenie solidnej podbudowy pod przystanki autobusowe.