Ekspansja chińskiej firmy GCT w strategicznej strefie NATO: nowy rząd Polski będzie musiał zareagować

Prawo i praktyka sugerują, że teren w Porcie Morskim Gdynia, na którym działa chińska firma GCT, przypomina enklawę Chin na polskiej ziemi. Co więcej, obszar ten ma potencjał do dalszego rozwoju. Kluczowe jest to, że ten specyficzny obszar jest niezbędny dla operacji transportowych NATO. Wydaje się więc, że nowo wybrany rząd będzie musiał zmierzyć się z tą trudną kwestią. A czas nagli.

Jest 26 maja 2023 roku. Reprezentujący rząd na poziomie lokalnym wojewoda pomorski ogłasza przetarg na realizację projektu budowy portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Projekt uwzględnia również konieczność stworzenia infrastruktury drogowej i kolejowej. Jest to znakomite wiadomości dla miasta, portu, a nawet – na szerszą skalę – dla całej Polski. Dzięki tej inicjatywie Port Gdynia będzie miał szansę zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe i stać się poważnym konkurentem na Morzu Bałtyckim.

Choć pierwotnie planowano, że wyniki przetargu zostaną ogłoszone we wrześniu, termin ten został przesunięty na październik, a obecnie założono, że rozstrzygnięcie nastąpi w połowie lutego 2024 roku.

Z tego wynika, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli ustępującego rządu (port jest bezpośrednio pod kontrolą ministra infrastruktury), to nie oni podejmą ostateczną decyzję o wyborze partnera do współpracy przy tej inwestycji. Jednak to właśnie oni zainicjowali proces przetargowy, zapraszając czterech oferentów do złożenia swoich propozycji.