Czy wczesnomodernistyczne centrum Gdyni zostanie wpisane na listę UNESCO? Wniosek został już złożony!

To już pewne – centrum Gdyni zostało zgłoszone jako polski kandydat do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wniosek który przygotowali pracownicy UM Gdynia został zarekomendowany przez Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Oficjalnie wniosek dotyczący wpisania wczesnomodernistycznego centrum Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO, podpisał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin. Następnie komplet dokumentów przekazano dyrektorowi Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Lazare Eloundou Assomo. Teraz pozostaje tylko czekać.

We wniosku argumentowano, że centrum Gdyni ma wyjątkowy charakter wczesnomodernistyczny, który świetnie oddaje wymianę wartości kulturowych i społecznych na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Osobną kwestią jest bardzo wyrazisty lokalny kontekst nawiązania do portu i krajobrazu a także wszechobecna morska symbolika i odniesienia od niej. Na koniec dodano, że budynki w centrum Gdyni są utrzymane w bardzo dobrym stanie.