Czy pasażerowie mogą zostać poddani badaniu alkomatem przez policję?

Może nas zastanawiać, czy służby policyjne mają prawo sprawdzić stan trzeźwości również osób będących pasażerami w pojazdach, a nie tylko kierowców. Zgodnie z informacją przekazaną w tym tekście, odpowiedź jest twierdząca. Wyjaśnione zostaje tu, w jakich okolicznościach taki przymusowy test na zawartość alkoholu może zostać przeprowadzony na pasażerach.

Badanie alkomatem kojarzy się większości z nas – i to całkiem słusznie – przede wszystkim z sytuacją udziału w zdarzeniu drogowym. W takim przypadku funkcjonariusze rutynowo kontrolują stan trzeźwości osób sterujących pojazdami, aby upewnić się, czy nie są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Interesujące jest to, że badanie na obecność alkoholu w organizmie może objąć również pasażerów. Sytuacja taka ma miejsce, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jeden z nich mógł być faktycznym kierowcą. Taka sytuacja pojawia się zwykle wtedy, gdy świadkowie zdarzenia drogowego nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, która z osób przebywających w pojeździe faktycznie go prowadziła podczas incydentu.