Co dalej z drogą Via Maris?

Via Maris to droga, która ma połączyć Gdynię z Władysławowem. Planowana inwestycja wynika ze zwiększonego ruchu drogowego na tym obszarze. Nadal jednak nie wiadomo jaka będzie klasyfikacja tego odcinka?

Pod koniec 2021 roku władze 9 gmin i dwóch powiatów podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w sprawie drogi Via Maris. W trakcie prac i konsultacji wskazywali możliwości przebiegu trasy, deklarowali również wsparcie finansowe, w ramach którego możliwe było podpisanie umowy na wykonanie dwóch dokumentów – studium sieciowego oraz korytarzowego.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego mówił, że mieszkańcy od dawna czekają na tę inwestycję, ponieważ już od kilku lat w stronę Władysławowa gwałtownie zaczął rosnąć ruch samochodowy. Via Maris miałaby się stać “pomorską Zakopianką” i odciążyć ten obszar z nadmiernego hałasu i korków. Droga ta miałaby również połączyć bardzo szybko rozwijający się Port Gdynia i ułatwiać rozwinięcie niektórych funkcji portowych we Władysławowie. Via Maris ma w przyszłości ułatwić także dostęp do pracy w gdyńskim porcie. 

Obecnie czeka się na analizę dokumentacji przyszłej drogi. Eksperci mają zadecydować, czy Via Maris będzie drogą ekspresową czy główną. Od tej klasyfikacji zależeć bowiem będą parametry arterii takie jak liczba pasów, rodzaj skrzyżowań czy dopuszczalna prędkość. Wyniki obydwu studiów będą podstawą do kolejnych prac planistycznych, a w szczególności do wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Obszar analiz projektowanego połączenia drogowego obejmuje trzy powiaty: miasto Gdynia, powiat pucki oraz wejherowski. 

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji to 700 tysięcy złotych.