Cisowianie wciąż oczekują na swoją przychodnię lekarską

W Cisowej, dzielnicy Gdyni zamieszkanej przez ponad 11 tysięcy osób, brakuje lokalnej placówki medycznej. Mieszkańcy są zmuszeni korzystać z usług leczniczych położonych w innych obszarach miasta. Władze miejskie sugerują, że w najbliższym okresie zostanie zorganizowany konkurs, który ma na celu wyłonienie operatora dla przyszłej placówki.

Zgodnie z początkowym założeniem władz miasta, przychodnia miała zagościć w budynku Przystani Chylońska 237, gdzie wcześniej funkcjonował dawny Zespół Szkół Ekologicznych. Mimo że obecna przystań rozpoczęła działalność ponad rok temu, wciąż nie powstała tam planowana placówka medyczna. Przypomnijmy, że zapewnienie podstawowej opieki medycznej zobowiązał się realizować samorząd Gdyni już ponad 6 lat temu.

Lokalni mieszkańcy nie zamierzają biernie czekać na realizację tych obietnic. Razem z radnymi opozycji uruchomili internetową petycję w tej sprawie, którą do tej pory podpisało blisko 160 osób. W dokumencie podkreślają fakt, iż ich licząca ponad 11 tysięcy osób dzielnica nadal korzysta z usług zdrowotnych w innych częściach Gdyni. Wypominają również władzom miasta niedostateczne zaangażowanie w proces tworzenia nowej placówki. Uważają, że ogłoszone przetargi na prowadzenie takiego miejsca były nieatrakcyjne dla potencjalnych operatorów ze względu na konieczność dostosowania lokalu pod funkcje medyczne, co wiązałoby się z kosztami rzędu setek tysięcy czy nawet milionów złotych.