Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030: Wartość czy Formalność?

Urząd Miasta Gdyni ma zwyczaj odnawiania pewnego istotnego dokumentu w nieregularnych odstępach czasu, zazwyczaj co rok lub co dwa lata. Ten dokument nosi tytuł „Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030” i jego aktualizacja pochłania z budżetu miasta średnio około 100 tysięcy złotych. Dla przykładu, taka sama kwota została przeznaczona na ten cel w roku 2021.

Jednakże, zastanawiamy się nad sensem takich działań, gdyż jak dotąd, nie zaobserwowaliśmy żadnych istotnych zmian wprowadzanych w ramach owych aktualizacji. Rzec można wręcz, że „Strategia”, mimo swojego doniosłego tytułu, to raczej skupisko ogólników niż konkretny plan działania.

Ma ona bowiem charakter typowej prezentacji slajdów, pełnej abstrakcji i niekonkretnych deklaracji. Nie służy więc jako drogowskaz w kierunku przyszłości miasta, lecz jest raczej zbiorem ogólnych idei i zamierzeń bez jasno zarysowanego planu realizacji.