Zasady dziedziczenia składek zgromadzonych w ZUS i OFE

Składki, które zostały zgromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak również te zebrane w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), mogą być przekazywane na drodze dziedziczenia. Mają na to prawo małżonek, wyznaczone osoby bądź spadkobiercy. Jednakże, nie wszystkie typy składek podlegają takiej procedurze. Konkretnie, składki zebrane w ramach tzw. I filaru są wyłączone z możliwości dziedziczenia. W jaki sposób można więc czerpać korzyści z pieniędzy, które zostały zgromadzone przez naszych bliskich?

Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, wyjaśnia dla „Dziennika Bałtyckiego”, że składki zgromadzone przez zmarłą osobę w II filarze są objęte prawem do dziedziczenia. Jego majątek obejmuje fundusze zgromadzone zarówno na koncie w OFE, jak również te zebrane na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Subkonta te dotyczą osób, które są członkami OFE oraz tych osób, które po dniu 31 stycznia 2014 roku nie podjął decyzji o zawarciu umowy z OFE.

Ubezpieczony, który był członkiem OFE miał możliwość wskazania jednej lub nawet kilku osób, które po jego śmierci będą miały prawo do zgromadzonych przez niego środków. W sytuacji, gdy ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się od funduszy zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym.