Super Przedszkolaki: Podsumowanie efektów kosztownego programu edukacji w Gdyni

Położony przy Bałtyku, gdyński projekt o nazwie Super Przedszkolaki, skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta, przynosi cenne korzyści dla ich rozwoju. Był to jeden z najdroższych programów edukacyjnych realizowanych w tej miejscowości, a jego wartość wyniosła dokładnie 2 321 656,65 zł. Z tego dofinansowano kwotę 1 973 408,15 zł. Uczestniczyło w nim 1 467 przedszkolaków oraz 112 nauczycieli.

„Inwestowanie w edukację to kluczowa kwestia dla Gdyni” – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za jakość życia. „Najmłodsze pokolenie naszego miasta ma zapewnione wsparcie na każdym etapie ich edukacji. Staramy się, aby była ona innowacyjna, dostępna dla wszystkich i sprzyjała rozwojowi pasji oraz umiejętności.”

Środki przeznaczone na realizację programu posłużyły m.in. do poprawy warunków, w jakich odbywały się lekcje. Przeprowadzono remonty sal integracji sensorycznej w SP 8, SP 34, ZWE1. Zakupiono również nowe pomoce do specjalistycznych zajęć edukacyjnych. Wśród nich znalazło się 10 zestawów do lekcji logopedycznych, 3 zestawy do zajęć socjoterapeutycznych, 6 zestawów do terapii korekcyjno-kompensacyjnej, a także 8 zestawów do gimnastyki korekcyjnej.

Zakupiono ponadto 24 laptopy z oprogramowaniem, 27 tablic multimedialnych, 143 pakiety edukacyjne oraz 143 tablety do zajęć legorobotyki. Wszystkie te materiały trafiły do placówek, które uczestniczyły w programie Super Przedszkolaki.