Rozpoczyna się drugi etap przebudowy ulicy Zielonej w Gdyni: przewidziano trzy oferty

Na kolejnym etapie renowacji jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Gdyni, ulicy Zielonej, otrzymano trzy propozycje. Prace obejmują modernizację systemu drogowego, konstrukcję ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż wspomnianej ulicy Zielonej, a także powiązane z nimi prace infrastrukturalne.

Pomysłodawcą projektu jest Arkadiusz Trzeciak, kierownik Biura Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Przedstawia on informacje na temat inwestycji, która zostanie zrealizowana na podstawie umowy o współpracy z prywatnym inwestorem – firmą handlowo-usługową „Broker”. Jak mówi Trzeciak, „w ramach tego zadania, zostanie odnowiony odcinek ulicy Zielonej o długości około 350 metrów”. Dodaje również, że sekcja brakująca między ulicą Błękitną a skrzyżowaniem z ulicą płk. Dąbka zostanie wykonana jako oddzielne zamówienie po odpowiedniej analizie.

Ulica Zielona jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych na północ od Gdyni. Jej gruntowna przebudowa będzie miała kluczowe znaczenie dla poprawy przepustowości w tej części miasta. W rezultacie, ułatwi to poruszanie się mieszkańców i zwiększy ich komfort. Gmina realizuje inwestycję przy wsparciu Prywatnego Inwestora, który pokryje ponad 50% kosztów prac.