Prezentacja list wyborczych przez ugrupowanie Samorządność: doświadczenie jako klucz do sukcesu w Gdyni

Pierwsza linia politycznej defensywy w Gdyni została ujawniona, kiedy Samorządność odsłoniła swoje listy wyborcze. W przygotowanej przez to ugrupowanie drużynie nie ma miejsca na niespodzianki – osoby, które zajmują czołowe pozycje na ogłoszonych listach, to znamienici członkowie załogi Wojciecha Szczurka, w tym byli zastępcy prezydenta miasta oraz obecni samorządowcy.

Wieloletnie doświadczenie tych osób ma być kluczowym elementem strategii Samorządności, która planuje utrzymanie sterów władzy w Gdyni na następne 5 lat. Ich solidny dorobek i znajomość mechanizmów rządzenia mają przekonać wyborców do ponownego zaufania tej ekipie.