Podniesienie dofinansowania rad dzielnic w Gdyni z 10 zł do 14 zł na mieszkańca

W wyniku niedawnych decyzji podjętych przez władze, budżety rad dzielnic w Gdyni zostaną zwiększone. Kwota dofinansowania na jednego mieszkańca wzrośnie z 10 zł do 14 zł. Ta zmiana to efekt działalności IV Sesji Rady Miasta Gdyni, która po intensywnej debacie przyjęła uchwałę o podniesieniu budżetów dzielnic. Uchwała została wprowadzona przez prezydenta miasta z poprawkami zgłoszonymi przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

Między innymi, radni omawiali trzy możliwe kwoty dofinansowania: 11 zł, 14 zł i 15 zł na jednego mieszkańca. Wskazywali przy tym, że obecnie w budżecie miasta brakuje około 25 milionów złotych. Dlatego proponowane kwoty brały pod uwagę zarówno finansowe zapotrzebowanie dzielnic, jak i ogólną sytuację finansową miasta.

Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni, wyjaśnił, że propozycja wysokości dofinansowania na poziomie 11 zł na jednego mieszkańca była odpowiedzią na postulaty zgłaszane podczas Dzielnicowego Okrągłego Stołu. Wiceprezydent zwrócił uwagę na to, iż frekwencja podczas ostatnich wyborów oraz realizacja budżetów obywatelskich czy wykorzystanie funduszu inwestycyjnego miały wpływ na decyzję o podniesieniu dofinansowania. Podkreślił też, że ta propozycja nie jest ostateczna – najpierw chcemy zwiększyć kwotę o 1 zł, a potem możemy dyskutować o dalszych podwyższeniach w zależności od sytuacji finansowej miasta.