Nowa prezydentka Gdyni analizuje decyzję o sprzedaży miejskich działek na cele deweloperskie

Ruch, który może przerwać planowaną sprzedaż miejskich gruntów w Gdyni, został zainicjowany przez nowo wybraną prezydent miasta, Aleksandrę Kosiorek. Jest to reakcja na liczne zastrzeżenia mieszkańców i aktywistów społecznych, którzy twierdzili, że poprzedni prezydent Wojciech Szczurek był zbyt przychylny dla deweloperów. Planuje ona dokładnie przeanalizować decyzje dotyczące sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Radę Miasta.

Decyzja o rezygnacji z planowanych przetargów na miejskie nieruchomości w Gdyni jest jednym z pierwszych posunięć Aleksandry Kosiorek jako prezydentki miasta. W dniu 10 maja miało być wystawione na sprzedaż sześć działek miejskich znajdujących się w dzielnicach: Redłowo, Cisowa, Dąbrowa i Mały Kack. Te działki były przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz pod usługi. Teraz jednak, miasto planuje ponowne rozważenie możliwości wykorzystania tych terenów na cele publiczne.

Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni, podkreśliła, że pomimo obecnej zgody Rady Miasta na sprzedaż tych nieruchomości, chce ponownie omówić każdą z planowanych transakcji. Chciałaby również, aby radni nowej kadencji mieli możliwość zapoznania się z tymi planami i wydania decyzji z pełną świadomością konsekwencji, w szczególności tych finansowych, wynikających ze sprzedaży.