Narodowy Instytut Kontroli Skarbu Państwa krytykuje PKP Polskie Linie Kolejowe za opóźnienie wdrażania nowych systemów komunikacji i zarządzania ruchem kolejowym

Według doniesień, Narodowy Instytut Kontroli Skarbu Państwa (NIK) wyraził surową krytykę wobec PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za ich opóźnienia w implementacji nowoczesnych systemów komunikacji i zarządzania ruchem kolejowym. PKP PLK jednak nie zgadza się z tymi oskarżeniami. Mimo to, opóźnienia są znaczące, a wzajemne roszczenia między wykonawcami a inwestorem wynoszą aż 6 miliardów złotych.

Nowoczesna komunikacja na polskich torach kolejowych jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania systemu kolejowego (aktualnie korzysta się z analogowego systemu radiowego w paśmie 150 MHz). Jest to również kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz integracji komunikacyjnej z innymi krajami europejskimi.

Osiągnięcie tych celów ma być możliwe dzięki wprowadzeniu na terytorium Polski Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który jest oparty na standardzie GSM-R (GSM for Railways). Jest to kolejowa wersja cyfrowej komunikacji komórkowej GSM, służąca do transmisji danych systemu sterowania pociągami ETCS i systemów dyspozytorskich. Wykorzystuje się go również do głosowej komunikacji z maszynistami pociągów.

Dla realizacji tego projektu pozyskano w perspektywie finansowej 2014-2020 aż 1 miliard 109 milionów złotych dotacji unijnej. Całkowite koszty projektu szacowane są na 2 miliardy 827 milionów złotych, a jego realizacja była planowana na lata 2018-2023.

Przed dwoma laty PKP PLK ogłosiło, że w 2025 roku, po ukończeniu projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS” na 13 tysiącach 600 kilometrów torów kolejowych, głównym systemem komunikacji na polskich torach stanie się GSM-R. Kompletna migracja na nowy standard miała zostać zakończona do roku 2030.