Kontynuacja prac przy sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Nowowiczlińskiej między 13.05 a 19.05

Planowane jest dalsze prowadzenie działań związanych z konserwacją sieci kanalizacyjnej, położonej na ulicy Nowowiczlińskiej, w dniach od 13 do 19 maja. Te działania obejmują przede wszystkim czyszczenie oraz kamerowanie tejże sieci.

Podczas prowadzenia tych robót może dojść do sporadycznych zwężeń jezdni. Prace te zostaną wykonane w czasie, który nie pokrywa się z godzinami szczytu, a nawet mogą być realizowane pod osłoną nocy.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie swojej jazdy do ewentualnych zmian w organizacji ruchu drogowego. Informujemy jednocześnie, że harmonogram prac może ulec modyfikacji.