Kluczowa dla Portu Gdynia inwestycja nie zostanie wstrzymana mimo cięć w CPK, tak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury

W związku z planowanym ograniczeniem funduszy na realizację projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), pojawiały się obawy o dalsze losy Drogi Czerwonej – kluczowej inwestycji dla rozwoju Portu Gdynia. Jednak zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, ewentualne cięcia nie wpłyną na kontynuację tej ważnej budowy.

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez reprezentantów gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odnaleziono dodatkowy wariant trasy Drogi Czerwonej na jej odcinku w Gdyni. Nowy plan przewiduje umieszczenie drogi w tunelu, co jest odpowiedzią na żądania mieszkańców Chyloni, którzy obawiali się wzrostu narażenia na hałas i zwiększonej emisji spalin. Kontrowersje dotyczące tej kwestii były już poruszane w styczniu bieżącego roku.

W ostatnich tygodniach Marcin Horała, gdyński parlamentarzysta i były pełnomocnik rządu ds. realizacji CPK, wyraził swoje wątpliwości co do dalszego etapu budowy Drogi Czerwonej. Według niego, jej ewentualne wstrzymanie mogłoby mieć katastrofalne skutki dla Portu Gdynia. Parlamentarzysta dostrzega takie ryzyko szczególnie w kontekście planowanych cięć w projekcie CPK.

– Dzięki środkom z CPK, prace planistyczne i studium techniczno-środowiskowe dla Drogi Czerwonej są realizowane – mówił ostatnio Marcin Horała podczas spotkania w Gdyni. – Niestety, program CPK jest obecnie poddany pod dyskusję.