Jak zameldować się w Gdyni?

Właśnie przeprowadziliśmy się do Gdyni i chcemy się zameldować. Gdzie należy to zrobić i jakie dokumenty musimy dostarczyć?

W Polsce wciąż jest obowiązek meldunkowy. To oznacza, że każdy musi być zameldowany i to w miejscu, w kto rym aktualnie mieszka. Przez krótki czas był on zniesiony, jednak władze odeszły od tego pomysł. Meldunek jest też potrzebny przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, ale także innych. W wielu innych instytucjach, np. banku należy podać adres zameldowania. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o aktualnym meldunku.

Gdzie można się zameldować?

Aby zameldować się, należy udać się do Urzędu Miejskiego. Sprawą zajmuje się Referat Ewidencji Ludności i Meldunków w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wydział ten znajduje się przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Możemy też zameldować się przez internet. Wcześniej jednak musimy za  łożyć profil zaufany lub posiadać e-dowód.

Jakie dokumenty są konieczne?

Do urzędu musimy dostarczyć formularz zgłoszenia pobytu stałego. Należy w nim podać swoje dane oraz adres zameldowania. Do wniosku należy też dołączyć następujące dokumenty:

  • Odpis z księgi wieczystej lub wyciąg z działu I i II dzialu księgi wieczystej
  • Decyzję administracyjną
  • Orzeczenie sądu

Są to dokumenty, które potwierdzają, że jesteśmy właścicielami danej nieruchomości. Konieczny jest także dowód osobisty lub paszport jako potwierdzenie tożsamości.

Czy trzeba to zrobić samemu?

Każda pełnoletnia osoba musi osobiście się stawić w urzędzie, aby móc się zameldować. W urzędzie może także pojawić się pełnomocnik. Osoba ta powinna mieć ze sobą pełnomocnictwo. To dokument, w kto rym wyrażamy zgodę, aby ta osoba nas reprezentowała. W nim znajdują się takie dane jak:

  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer dowodu pełnomocnika
  • Adres

Dane te musi podać zarówno pełnomocnik, jak i osoba upoważniająca.

Jak długo to trwa?

Na decyzję o meldunku nie trzeba czekać. Odpowiedni dokument jest wydawany przez urzędnika od ręki. Jeżeli dostarczymy wszystkie dokumenty, to urzędnik nie ma prawa nam odm owić zameldowania.

Ile to kosztuje?

Meldunek wydawany jest bez opłat.