Inwestycje drogowe na ul. Puckiej: wprowadzenie ruchu wahadłowego związane z budową wiaduktu

16 lutego nastąpiła istotna modyfikacja w zakresie organizacji ruchu drogowego na ulicy Puckiej, niewątpliwie podyktowana koniecznością kontynuowania prac przy budowie wiaduktu. Prace te, skupiające się na przebudowie infrastruktury podziemnej, wymagały zastosowania specjalnych środków zarządzania ruchem w pobliżu terenu budowy.

W praktyce oznacza to, że wprowadzono ruch wahadłowy, który jest regulowany przez sygnalizację świetlną. Ten sposób organizacji ruchu został zastosowany na odcinku mającym około 30 metrów długości, a jego lokalizacja skupia się wokół miejsca, gdzie ulica Pucka krzyżuje się z ulicą Żarnowiecką.

Zmiany te nie są jednak stałe i obowiązywać będą jedynie do 26 lutego. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do nowego schematu organizacji ruchu, jaki obowiązuje na ulicy Puckiej.