Gdyńska firma musi zapłacić milionowe kary. Chodzi o Vectrę!

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firma medialna Vectra S.A. musi zapłacić ponad 22 miliony złotych kary z tytułu bezprawnego podwyższania abonamentów swoim klientom.

Wszystko rozegrało się w latach 2019 – 2020, kiedy to Vectra S.A. miała bezprawnie podwyższać abonament swoim klientom. Zamiast podpisać nowe umowy, wysyłała jednostronne informacje do konsumentów korzystających z jej usług. Nie podano tam niezbędnej w takich przypadkach podstawy prawnej.

Przez wiele lat właśnie w oparciu o tę wadliwą jak się okazało klauzulę informacyjną, naliczała swoim odbiorcom abonament. Działanie to, zdaniem prezesa UOKiK, naruszyło zbiorowe interesy konsumentów.

Vectra ma nie tylko uiścić karę pieniężną w wysokości ponad dwóch milionów złotych. Musi również zaniechać szkodliwych praktyk oraz usunąć ich skutki. W efekcie, kiedy decyzja się uprawomocni, Vectra będzie musiała zwrócić część bezprawnie pobranego abonamentu. Spółka już zapowiada odwołanie od tej decyzji.