Gdyńscy radni PiS apelują o podwyżki dla pracowników pomocy społecznej

Radykalny apel skierowany do władz miasta wysunęli radni Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni. Na konferencji prasowej, którą zaplanowano specjalnie na ten cel, podkreślali konieczność zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników sektora pomocy społecznej. Jako dowód na to, jak bardzo im na tym zależy, wskazywali na to jako kluczowy fundament działania każdego samorządu.

Pracownicy pomocy społecznej w Gdyni są obecnie zaangażowani w spór zbiorowy z władzami miasta. Ten konflikt wynikł w ostatnim miesiącu, a pracownicy przedstawili listę pięciu postulatów, które chcą, aby miasto spełniło.

Pierwszym z tych postulatów jest gwarancja utrzymania miejsc pracy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niespodziewane zwolnienia lub likwidacje zespołów mogą grozić bezrobociem. Ponadto, pracownicy domagają się zmiany w ostatniej „tarczy”, czyli dodatku 500 zł do pełnej pensji – a nie tylko do pensji zasadniczej – który został przyznany przez prezydenta Szczurka.

Trzecim żądaniem jest podwyżka wynosząca 800 zł od kwietnia tego roku. Taki krok jest konieczny, ponieważ wiele osób z długim stażem pracy rezygnuje ze swoich stanowisk ze względu na wyższe zarobki dostępne w innych gminach. Po czwarte, pracownicy domagają się jednorazowej rekompensaty w wysokości 1000 zł związanej z bieżącym poziomem inflacji. Ostatnim postulatem jest wprowadzenie podwyżek inflacyjnych od stycznia 2024 roku.