Gdynia pracuje nad Strategią Rowerową dla Gdyni. Każdy może się wypowiedzieć!

Urząd Miasta Gdyni ogłosił że rozpoczyna prace nad dokumentacją strategiczną dotyczącą kierunku rozwoju ruchu drogowego w mieście w przeciągu przyszłych dwudziestu lat. Obejmuje on nie tylko strategię, ale i diagnozę oraz cele do osiągnięcia. W mieście jest jeszcze wiele do zrobienia.

Dokument strategiczny dotyczący kierunków rozwoju ruchu rowerowego w mieście do roku 2040 to działanie zgodnie z Planem Zrównoważonej Mobilności. Ruch rowerowy w Gdyni jest całkiem nieźle przemyślany, jednak jak wiadomo, zawsze można zrobić coś jeszcze lepszego. Obejmuje on nie tylko inwestycje infrastrukturalne ale i usługi wraz z działaniami promocyjnymi. Plan ten ma być nakreślony na najbliższe kilkanaście lat.

Co ważne, Strategia Rowerowa dla Gdyni jest aktualizowana co kilka lat. Dzięki temu sam projekt może być zmieniany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb mieszkańców współczesnej Gdyni. Nie inaczej jest obecnie, kiedy to UM Gdynia zaprasza do Wydziału Inwestycji, Referatu Zrównoważonej Mobilności, aby wziąć udział w konsultacji dotyczącej ruchu rowerowego w mieście.