Gdynia: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny otrzymuje prestiżowy certyfikat za najwyższą jakość działania

Gdyński Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT Gdynia) zdobył uznanie Największego Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), które przyznało mu certyfikat potwierdzający spełnienie surowych kryteriów dotyczących jakości działania ośrodków innowacyjnych. To wyróżnienie świadczy o wysokiej jakości usług oferowanych przez PPNT Gdynia, dedykowanych firmom pragnącym rozwijać innowacyjne projekty. W efekcie, Gdynia potwierdza swoje zaangażowanie w promowanie innowacji, czego dowodem jest właśnie udzielone wyróżnienie.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, które powstało w 1992 roku, ma na celu wspieranie powstania i rozwoju nowatorskich przedsiębiorstw i regionów. W ramach swojej działalności SOOIPP opracowało specjalne standardy dla ośrodków innowacji. Specjaliści z SOOIPP, mający szeroko pojęte doświadczenie zarówno w zarządzaniu ośrodkami innowacji, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijaniu firm z sektora deep tech, przeprowadzili szczegółową analizę zarówno infrastruktury parku, jak i usług oferowanych innowacyjnym przedsiębiorcom.

W trakcie audytu uwzględniono również takie aspekty jak programy akceleracji, usługi z zakresu Badań i Rozwoju oraz demonstratory technologii, co jest zgodne z ciągłym aktualizowaniem standardów wymaganych do przyznania certyfikatu. Otrzymane przez PPNT Gdynia wyróżnienie jest oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Certyfikat jest ważny do końca 2025 roku i aby jego ważność mogła zostać przedłużona, park będzie musiał poddać się kolejnej ocenie ekspertów SOOIPP.