Coraz więcej osób powyżej 50. roku życia jest aktywnych zawodowo – jak wspierać ten trend?

Obserwuje się obecnie zwiększoną tendencję do podejmowania pracy przez osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat życia. Wzrost ten jest wspierany przez liczne programy i projekty mające na celu ułatwienie im wejścia na rynek pracy bądź umożliwiające zmianę branży. Czemu takie inicjatywy są tak istotne?

Przede wszystkim, należy podkreślić, iż osoby po 50. roku życia charakteryzują się bogatym doświadczeniem zawodowym, co stanowi ich duży atut dla potencjalnych pracodawców. Dodatkowo, zdobyte przez wiele lat umiejętności interpersonalne sprawiają, że są oni cennymi członkami zespołu, docenianymi zarówno przez współpracowników jak i przełożonych. Taka grupa pracowników może stanowić nieocenione źródło wartości dla firm poszukujących stabilności oraz kompetencji.

Ponadto, dla wielu osób praca nie oznacza wyłącznie sposobu na zarobek, lecz także stanowi możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania swoich zdolności i budowanie relacji z innymi ludźmi. Wsparcie osób po 50. roku życia w procesie poszukiwania pracy może przyczynić się do poprawy ich jakości życia i samopoczucia. W erze starzejącego się społeczeństwa i zmian demograficznych, kluczowe staje się utrzymanie starszych pracowników na rynku pracy. Udoskonalenie ich sytuacji zawodowej może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, dając im możliwość zatrudnienia i przekwalifikowania się. Powstaje wiele inicjatyw mających na celu pobudzenie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, co ma za zadanie zagwarantować im uczciwe warunki życia i aktywny udział w społeczeństwie.

Projekt społeczny +50doCV! ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy, z jakimi muszą się mierzyć osoby mające więcej niż 50 lat i próbujące powrócić na rynek pracy. Te osoby, często nazywane „Silversami”, zmagają się z wieloma wyzwaniami, takimi jak wypalenie zawodowe, depresja, ciężkie choroby czy brak nowych umiejętności.